Bạn vui lòng tuân thủ các điều khoản chính sách sau nhằm tạo môi trường sinh hoạt tốt nhất, cũng như tuân thủ pháp luật Việt Nam hiện hành:

A. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi sử dụng những nỗ lực tốt nhất của chúng tôi để không tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật cho các bên thứ ba. Chính sách bảo mật của chúng tôi liên quan tới việc: Thu thập thông tin; Sử dụng thông tin và Chia sẻ thông tin của các bên liên quan.

Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, từ bên thứ ba hoặc tự động khi bạn sử dụng website của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến thiết bị của bạn bằng cookie và các công nghệ tương tự về :

 • Vị trí của bạn. 
 • Thông tin tài khoản và hồ sơ của bạn
 • Nội dung bạn gửi hoặc đăng lên jadeswan.vn, thông tin mua hàng hay dự án, các  ảnh, nhận xét, đánh giá, tìm kiếm, ghi chú, ý tưởng và thảo luận của bạn.
 • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi như một phần của profile/ portfolio như tên, địa chỉ email, sở thích, giới tính, tuổi tác và thông tin hồ sơ của bạn. Nếu bạn là một chuyên gia, bạn cũng có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin liên quan đến doanh nghiệp của bạn.

Nội dung bạn gửi. Chúng tôi thu thập thông tin và nội dung mà bạn gửi hoặc đăng lên Nền tảng của chúng tôi, bao gồm ảnh, nhận xét, đánh giá, tìm kiếm, ghi chú ảnh, Sách ý tưởng và thảo luận của bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi, bao gồm hoạt động tìm kiếm của bạn, các trang bạn xem, ngày và giờ truy cập của bạn và nếu bạn sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi, nội dung bạn tương tác trên các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi cũng thu thập thông tin mà thiết bị của bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi, chẳng hạn như loại trình duyệt, loại thiết bị, ngôn ngữ trình duyệt, địa chỉ IP, nhà cung cấp dịch vụ di động, số nhận dạng thiết bị duy nhất, vị trí và URL được yêu cầu và giới thiệu.

Chúng tôi cố gắng duy trì một trang web an toàn, trong sạch nhất nhưng bạn nên biết rằng việc sử dụng máy tính có thể được giám sát bởi các bên thứ ba như quản trị viên mạng, chủ lao động, nhà cung cấp internet và hệ thống vận hành, nhà cung cấp trình duyệt ..vv... và do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin bạn đăng một cách tuyệt đối. Ở góc độ sử dụng trực tuyến, khi bạn tiết lộ các thông tin thì đều có thể có nguy cơ cho riêng bạn. Truyền thông qua Internet có thể không an toàn. Chúng tôi sử dụng dịch vụ của bên thứ ba cho:

 • Phân tích dữ liệu
 • Theo dõi nội dung
 • Xác thực người dùng
 • Bình luận
 • Xử lý biểu mẫu
 • Quảng cáo và khuyến mãi
 • Tiếp thị 
 • Thư điện tử quảng cáo
 • Xử lý thanh toán

Các dịch vụ này có thể truy cập dữ liệu của chúng tôi chỉ nhằm mục đích thực hiện các nhiệm vụ cụ thể thay mặt chúng tôi. Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào với họ mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi không cho phép họ tiết lộ hoặc sử dụng bất kỳ dữ liệu nào của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác.Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cho phép truy cập hạn chế vào dữ liệu của chúng tôi bởi các chuyên gia tư vấn và cơ quan bên ngoài cho mục đích phân tích và cải thiện dịch vụ. Quyền truy cập này chỉ được phép miễn là cần thiết để thực hiện một chức năng cụ thể. Chúng tôi chỉ làm việc với các cơ quan bên ngoài có chính sách bảo mật phù hợp với chúng tôi.

Chúng tôi sẽ từ chối các yêu cầu của chính phủ và thực thi pháp luật đối với dữ liệu nếu chúng tôi tin rằng một yêu cầu quá rộng hoặc không liên quan đến mục đích đã nêu. Tuy nhiên, chúng tôi có thể hợp tác nếu chúng tôi tin rằng thông tin được yêu cầu là cần thiết và phù hợp để tuân thủ quy trình pháp lý, bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của công chúng và bất kỳ người nào, để ngăn chặn tội phạm hoặc để ngăn chặn những gì chúng tôi hợp lý tin là bất hợp pháp, hành động hợp pháp, hoặc hoạt động phi đạo đức.

Chúng tôi không chia sẻ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho các bên thứ ba, trừ khi đó là một phần của dịch vụ cụ thể của trang web của chúng tôi và chỉ khi có sự đồng ý của bạn.

B. CHÍNH SÁCH DÙNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập được để cung cấp, hỗ trợ và cá nhân hóa mọi nền tảng trực thuộc chúng tôi, để liên lạc với bạn tại trong hay ngoài web cũng như mọi nền tảng thuộc web hay thuộc quyền sở hữu của JSC. Nó bao gồm những điều sau đây:

 • Để cung cấp và cải thiện chức năng của website, bao gồm hiển thị nội dung bạn đăng công khai;
 • Để thực hiện giao dịch mua của bạn thông qua Nền tảng của chúng tôi;
 • Để xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin liên lạc của bạn;
 • Để cung cấp dịch vụ khách hàng và hỗ trợ;
 • Để trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn; để sao lưu hệ thống của chúng tôi;
 • Để cải thiện tính bảo mật của Nền tảng của chúng tôi;
 • Để đánh giá việc sử dụng Nền tảng của chúng tôi cho mục đích kinh doanh của chúng tôi cũng như cải thiện và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ mới và chức năng của Nền tảng của chúng tôi;
 • Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, chẳng hạn như điều chỉnh nội dung và thông tin có sẵn cho bạn và các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi;
 • Để hiển thị quảng cáo có liên quan (trên Nền tảng của chúng tôi và các trang web của bên thứ ba) và để đánh giá sự thành công của quảng cáo của chúng tôi;
 • Để cung cấp phản hồi cho các chuyên gia và người bán trên Nền tảng của chúng tôi;
 • Để liên lạc với bạn như được mô tả trong các thỏa thuận về Điều khoản của chúng tôi cùng Chính sách bảo mật của trang web
 • Để ngăn chặn gian lận và duy trì trải nghiệm chất lượng cho mục đích kinh doanh hoặc lý do pháp lý của chúng tôi, bao gồm lọc thư rác và liên lạc vi phạm thỏa thuận Điều khoản của chúng tôi với bạn
 • Để thực thi việc tuân thủ các thỏa thuận Điều khoản của chúng tôi với bạn và luật áp dụng; để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi; khởi tố hoặc bảo vệ một vụ kiện, trọng tài hoặc thủ tục tố tụng tương tự; để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của các cơ quan công quyền (bao gồm các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật);
 • Để thực hiện nghiên cứu và phân tích cho các mục đích kinh doanh của chúng tôi; và
 • Nếu bạn quyết định tham gia, để quản lý các cuộc khảo sát, cuộc thi và chương trình khuyến mãi.
 • Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về các liên hệ của bạn (ví dụ: khi bạn đăng ký Nền tảng của chúng tôi thông qua Facebook), để tạo điều kiện cho trải nghiệm được kết nối nhiều hơn, chúng tôi có thể thông báo cho các liên hệ của bạn có tài khoản trên Nền tảng của chúng tôi rằng bạn cũng đã tham gia Nền tảng của chúng tôi và theo dõi họ thay mặt bạn để bạn có thể xem các hoạt động công khai của họ trên Nền tảng của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của bạn cho mục đích đảm bảo chất lượng và đào tạo và để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của bạn để hiểu và giúp quản lý chất lượng của các yêu cầu nhận được và phản hồi được gửi bởi các chuyên gia và người bán trên Nền tảng của chúng tôi và để cung cấp phản hồi cho họ. Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ tự động để xem lại thông tin liên lạc của bạn và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đăng nhập, thông tin cookie, thông tin thiết bị và địa chỉ IP của bạn để nhận dạng bạn và đăng nhập sử dụng của bạn trên các thiết bị và nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ của bạn để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên nền tảng của chúng tôi.

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin về phương thức thanh toán bạn sử dụng liên quan đến Nền tảng. Bạn có thể xóa hoặc thay đổi phương thức thanh toán của mình trên jadeswan.vn thông qua tài tài khoản của bạn trên web . 
Chúng tôi tiết lộ trước cho bạn mọi thông tin thanh toán từ phía chúng tôi một cách minh bạch, rõ ràng để bạn có thể chọn lọc hay từ chối sử dụng những thông tin đó theo quyết định của bản thân bạn.

CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi không thuê hoặc bán thông tin liên hệ cá nhân của bạn (chẳng hạn như địa chỉ email được liên kết với đăng ký tài khoản của bạn) cho các bên thứ ba để sử dụng cho mục đích tiếp thị của riêng họ. Chúng tôi chia sẻ thông tin theo các cách sau:

* Khách truy cập và người sử dụng website jadeswan.vn : Những người khác có thể tìm, liên hệ, xem và theo dõi hồ sơ của bạn và hoạt động công khai trên jadeswan.vn, bao gồm cả thông qua tên người dùng của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh hồ sơ của mình để người dùng có thể theo dõi bạn hay không . Trừ khi bạn đặt chúng ở chế độ riêng tư bằng cài đặt tiêu chuẩn trên Jadeswan.vn và các công cụ khác, , người theo dõi và những người khác bạn theo dõi đều có thể xem và mở để bình luận của người khác. Nếu bạn là người chuyên nghiệp, chúng tôi cũng có thể hiển thị thông tin tổng hợp về hoạt động của bạn để giúp khách truy cập và người dùng đánh giá bạn, bao gồm tỷ lệ phản hồi của bạn và lần truy cập cuối cùng vào web. Chúng tôi không thể kiểm soát việc khách truy cập Nền tảng và người dùng sử dụng bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào bạn chọn để cung cấp công khai.

* Chuyên gia, người bán và các doanh nghiệp khác
Nếu bạn yêu cầu chúng tôi tìm chuyên gia cho bạn, thông tin dự án của bạn (bao gồm thông tin liên hệ) mà bạn cung cấp sẽ được cung cấp cho một số chuyên gia hạn chế mà chúng tôi tin rằng có thể phù hợp với dự án của bạn. Các chuyên gia và người bán tham gia trên Jadeswan.vn có thể xem các hoạt động công khai của bạn trên web của chúng tôi và nhận phản hồi mà bạn cung cấp cho chúng tôi về sự tham gia của bạn với họ. Chúng tôi yêu cầu các chuyên gia, người bán và doanh nghiệp quảng cáo trên Nền tảng của chúng tôi giới hạn việc sử dụng thông tin của bạn với lý do thông tin được cung cấp. Tuy nhiên, việc họ sử dụng thông tin của bạn phải tuân theo chính sách quyền riêng tư của họ, và các doanh nghiệp quảng cáo trên Nền tảng của chúng tôi để giới hạn việc sử dụng thông tin của bạn với lý do thông tin được cung cấp. 

* Nhà cung cấp dịch vụ và Đối tác nền tảng
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với người khác khi cần thiết cho việc sử dụng của chúng tôi được mô tả trong Chính sách bảo mật này và chúng tôi yêu cầu họ hạn chế sử dụng thông tin đó . Ngoài ra, nếu bạn đặc biệt đồng ý chia sẻ thông tin của mình với đối tác bên thứ ba, ví dụ như là một phần của cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi mà chúng tôi tài trợ với bên thứ ba đó, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với đối tác bên thứ ba đó.

* Nhà quảng cáo và Mạng quảng cáo
Chúng tôi sử dụng các mạng quảng cáo và các công ty tương tự để phục vụ quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba và để hỗ trợ chúng tôi đánh giá hiệu quả của quảng cáo. Chúng tôi có thể làm việc với các đối tác quảng cáo để phân phát quảng cáo trên Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng các đối tác quảng cáo để liên lạc với bạn theo địa chỉ họ có cho bạn. Những loại công ty sử dụng cookie và công nghệ tương tự. Chúng tôi có thể cung cấp cho các mạng quảng cáo, đối tác quảng cáo và doanh nghiệp quảng cáo trên nền tảng của chúng tôi thông tin tổng hợp nhưng ngoài thông tin băm hoặc số nhận dạng thiết bị, chúng tôi không tiết lộ tên, thông tin liên hệ hoặc thông tin cá nhân khác của bạn. 

* Công ty liên kết và chuyển nhượng doanh nghiệp
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin từ hoặc về bạn với (a) liên doanh hoặc các công ty khác trong nhóm Houzz hoặc (b) một công ty mua lại, người kế thừa hoặc người được ủy quyền thực sự như một phần của bất kỳ hoạt động sắp xếp lại, sáp nhập, bán , liên doanh, chuyển nhượng, chuyển nhượng, hoặc xử lý khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc cổ phiếu của chúng tôi (bao gồm cả trong vụ phá sản hoặc các thủ tục tương tự). Trong những trường hợp này, việc sử dụng chúng sẽ tuân theo Chính sách quyền riêng tư này.

* Điều tra
Chúng tôi có thể điều tra và tiết lộ thông tin từ hoặc về bạn, theo luật pháp hiện hành cho phép, nếu chúng tôi tin rằng việc điều tra hoặc tiết lộ đó là (a) cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý và hướng dẫn thực thi pháp luật, như lệnh khám xét, trát đòi hầu tòa, thời hiệu, thủ tục tố tụng tư pháp hoặc quy trình pháp lý khác phục vụ chúng tôi; (b) hữu ích để ngăn chặn, điều tra hoặc xác định các hành vi sai trái có thể có liên quan đến Nền tảng của chúng tôi; (c) hữu ích để bảo vệ quyền, danh tiếng, tài sản của chúng tôi hoặc của khách truy cập, người dùng, chi nhánh công ty hoặc công chúng của chúng tôi; hoặc (d) để thực thi việc tuân thủ các thỏa thuận của chúng tôi với bạn

C. HÀNH VI & SẢN PHẨM BỊ CẤM

Việc sử dụng và là thành viên của website Jadeswan.vn cũng như các nền tảng khác thuộc quyền sở hữu của JSC, bạn đồng ý không sử dụng thông tin, dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào khác của chúng tôi để thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành động nào:

 • Trái ngược với hình ảnh công cộng, thiện chí hoặc danh tiếng của Jadeswan.vn và mọi nền tảng thuộc JSC
 • thúc đẩy bất kỳ hoạt động hoặc nội dung bất hợp pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn lạm dụng trẻ em hoặc động vật, bạo lực, sử dụng ma túy bất hợp pháp và uống rượu khi chưa đủ tuổi vị thành niên
 • vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư khác của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
 • bày tỏ hoặc ngụ ý rằng bất kỳ tuyên bố, hoạt động hoặc nguyên nhân nào của bạn đều được chúng tôi chứng thực, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi trong mỗi trường hợp;
 • vi phạm bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh hoặc quy định hiện hành nào, hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi nào có thể cấu thành tội hình sự hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự;
 • bị bôi nhọ, phỉ báng, đe dọa, quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư, lạm dụng, tra tấn, thù hận, phân biệt đối xử, khiêu dâm hoặc khiêu dâm;
 • truyền tải bất kỳ bí mật thương mại hoặc tài liệu khác, thông tin không công khai về bất kỳ người, công ty hoặc tổ chức nào mà không được phép thực hiện;
 • hạn chế hoặc ngăn chặn bất kỳ khách truy cập nào khác sử dụngJadeswan.vn và mọi nền tảng thuộc JSC, bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách "hack" hoặc xóa bất kỳ phần nào của Nền tảng Houzz;
 • sửa đổi, điều chỉnh, cấp phép phụ, dịch, bán, kỹ sư đảo ngược, dịch ngược hoặc phân tách bất kỳ phần nào của Jadeswan.vn và mọi nền tảng thuộc JSC
 • xóa mọi bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo quyền sở hữu khác có trong Jadeswan.vn và mọi nền tảng thuộc JSC
 • cấp phép lại, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào theo Điều khoản cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc khai thác hoặc lợi nhuận thương mại từ thông tin hoặc nội dung của Jadeswan.vn và mọi nền tảng thuộc JSC hoặc bất kỳ phần nào trong đó, theo bất kỳ cách nào, ngoại trừ được cho phép rõ ràng;
 • Copy hay sao chếp bất kỳ phần nào của Jadeswan.vn mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi;
 • Phân phối bất kỳ vi rút, sâu hoặc các tệp, tập lệnh hoặc chương trình lập trình tương tự hoặc có hại khác;
 • Can thiệp hoặc làm gián đoạn bất kỳ dịch vụ hoặc thiết bị nào với mục đích gây ra dung lượng quá tải gây ảnh hưởng trên Jadeswan.vn
 • Liên quan đến việc chuẩn bị hoặc phân phối thư rác, thư rác, thư dây chuyền, sơ đồ kim tự tháp hoặc email hàng loạt hoặc thương mại lừa đảo hoặc không được yêu cầu khác hoặc vi phạm trong bất kỳ cách nào Kiểm soát hành vi tấn công khiêu dâm và tiếp thị không bị xâm phạm hoặc tương đương trên cơ sở Pháp luật hiện hành Việt Nam và quốc tế
 • Sử dụng bất kỳ robot, nhện, ứng dụng tìm kiếm / truy xuất trang web hoặc thiết bị hoặc quy trình thủ công hoặc tự động khác để truy xuất, lập chỉ mục, "khai thác dữ liệu" Jadeswan.vn và mọi nền tảng thuộc JSC hoặc bằng bất kỳ cách nào tái tạo hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc trình bày của Jadeswan.vn và mọi nền tảng thuộc JSC về nội dung, các biện pháp xác thực và bảo mật;
 • Giả mạo tiêu đề hoặc thao túng định danh để ngụy trang nguồn gốc của bất kỳ phần nào
 • thực hiện bất kỳ hình thức giám sát mạng nào hoặc chạy bộ phân tích mạng hoặc trình thám thính gói hoặc công nghệ khác để chặn, giải mã, khai thác hoặc hiển thị bất kỳ gói tin nào được sử dụng để liên lạc giữa các máy chủ củaJSC hoặc bất kỳ dữ liệu nào không dành cho bạn;
 • thu hoạch hoặc thu thập thông tin về bất kỳ khách truy cập hoặc thành viên nào của Jadeswan.vn và mọi nền tảng thuộc JSC mà không có sự đồng ý rõ ràng của họ; và / hoặc
 • chứa bất kỳ tham chiếu nào hoặc sự giống nhau của bất kỳ bên thứ ba có thể nhận dạng nào, trừ khi có được sự đồng ý từ tất cả các cá nhân đó và cha mẹ / người giám hộ hợp pháp của họ nếu họ ở độ tuổi chiếm đa số trong phạm vi quyền hạn cư trú.

Chúng tôi cố gắng cung cấp trải nghiệm mua hàng an toàn và đáng tin cậy. JSC cam kết sẽ duy trì một chính sách rất nghiêm ngặt xung quanh các sản phẩm có thể được liệt kê để bán trên jadeswan.vn. Tất cả các sản phẩm phải tuân thủ tất cả các luật và quy định và với Chính sách sản phẩm bị cấm được nêu ở đây.

 1. Sản phẩm bất hợp pháp
 2. Sản phẩm bị đánh cắp hoặc giả
 3. Sản phẩm đã qua sử dụng, ngoại trừ các sản phẩm thực sự cổ điển hoặc cổ
 4. Sản phẩm bị thu hồi hoặc bị lỗi
 5. Vũ khí (có thể được chấp nhận trong những trường hợp hiếm hoi nếu được coi là tác phẩm nghệ thuật hoặc đồ cổ)
 6. Các sản phẩm sử dụng tên hoặc nhãn hiệu của công ty, nhà thiết kế hoặc nghệ sĩ trong tiêu đề hoặc mô tả nếu sản phẩm không được sản xuất hoặc ủy quyền hợp pháp bởi công ty, nhà thiết kế hoặc nghệ sĩ có tên ("như một _" hoặc "lấy cảm hứng từ _")
 7. Sản phẩm vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc tài sản trí tuệ hoặc quyền cá nhân của người khác
 8. Sản phẩm làm từ lông, ngà hoặc các loài có nguy cơ tuyệt chủng hoặc bị đe dọa
 9. Các sản phẩm có chứa nội dung xúc phạm, bạo lực, tục tĩu, độc ác hoặc không phù hợp trong tên sản phẩm, mô tả, logo hoặc hình ảnh, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 • Sự thô tục hoặc biểu tượng / dấu hiệu đại diện cho thô tục
 • Nội dung khiêu dâm, khiêu dâm hoặc bạo lực tình dục
 • Quảng bá, miêu tả hoặc tôn vinh hoạt động bất hợp pháp
 • Thúc đẩy, miêu tả hoặc tôn vinh bạo lực đối với người khác hoặc bản thân
 • Thúc đẩy, miêu tả hoặc tôn vinh sự thù hận, không khoan dung, bạo lực, chế giễu và / hoặc cố chấp đối với một nhóm người hoặc thúc đẩy các tổ chức thúc đẩy các quan điểm này
 • Thúc đẩy hoặc tôn vinh sự tàn ác đối với động vật

Bạn có trách nhiệm với tất cả các sản phẩm mà bạn liệt kê để bán. Tất cả các sản phẩm của bạn phải tuân thủ Chính sách sản phẩm bị cấm này mọi lúc. Nếu bạn bán một sản phẩm bị coi là vi phạm chính sách này, chúng tôi sẽ theo quyết định riêng của mình, có thể xóa ngay danh sách sản phẩm của bạn, đình chỉ các đặc quyền bán hàng của bạn và chấm dứt tài khoản, thậm chí có thể rút lại khoản thanh toán của bạn một cách dứt khoát, không cần phải thông báo trước.

Trân trọng!

Update data ...