QUYỀN & NGHĨA VỤ CÁC BÊN

Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, có giới hạn, có thể hủy bỏ theo quyết định của chúng tôi, để bạn liên kết đến trang chủ Jadeswan.vn từ bất kỳ trang web nào bạn sở hữu hoặc kiểm soát mà không cạnh tranh thương mại với Jadeswan.vn, đảm bảo không chỉ trích hoặc làm ảnh hưởng, tổn thương đến chúng tôi, miễn là trang web nơi liên kết cư trú và tất cả các địa điểm khác mà trang web đó liên kết, tuân thủ trọn vẹn Pháp luật Việt Nam hiện hành và không theo bất kỳ cách nào lạm dụng, phỉ báng, theo dõi, đe dọa hoặc vi phạm quyền riêng tư, công khai, sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hợp pháp khác của người khác hoặc, bằng bất kỳ cách nào, đăng, xuất bản, phân phối, phổ biến hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ thông tin không phù hợp, vi phạm, phỉ báng, thô tục, không đứng đắn hoặc bất hợp pháp / bất hợp pháp hoặc vi phạm thông tin, chủ đề, tên hoặc tài liệu khác hoặc vi phạm tinh thần Nhiệm vụ của chúng tôi. Liên kết như vậy không phải là sự chứng thực về trang được sở hữu bởi JSC

Trang web của chúng tôi có thể liên kết đến các trang web bên ngoài không được điều hành bởi chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát nội dung và chính sách của các trang web đó và không thể chấp nhận trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với các hoạt động bảo mật tương ứng của họ.

QUYỀN & NGHĨA VỤ CỦA JADESWAN

 1. Chúng tôi cung cấp Trang web bao gồm, nhưng không giới hạn Nội dung trang web chỉ nhằm mục đích giải trí, giáo dục và quảng cáo. Bạn không được dựa vào bất kỳ thông tin và ý kiến ​​nào được nêu trên bất kỳ Trang web nào của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác. Trong mọi trường hợp, bạn có trách nhiệm đánh giá tính chính xác, kịp thời, đầy đủ hoặc hữu ích của Nội dung trang web. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do sự phụ thuộc của bạn vào bất kỳ Nội dung trang web nào.
 2. Trong nhiều trường hợp, Nội dung trang web sẽ bao gồm nội dung được đăng bởi bên thứ ba hoặc sẽ đại diện cho ý kiến ​​và đánh giá của bên thứ ba. Chúng tôi không xác nhận, đảm bảo và không chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời, đầy đủ hoặc độ tin cậy của bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào được đưa ra trên Jadeswan.vn bởi bất kỳ ai ngoài nhân viên được ủy quyền hoặc người phát ngôn trong khi hành động theo năng lực chính thức của họ.
 3. Nếu có tranh chấp giữa những người truy cập Jadeswan.vn hoặc giữa những người truy cập Jadeswan.vn và bất kỳ bên thứ ba nào, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải tham gia. Nếu có tranh chấp như vậy, bạn sẽ mặc nhiên để cho tất cả mọi thành viên, từ ban giám đốc, nhân viên đến các đối tác, người kế nhiệm, đại lý, công ty con…vv.... trực thuộc JSC khỏi các khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại của mọi thứ hay sự việc phát sinh từ, liên quan đến, hoặc trong bất kỳ cách nào liên quan đến tranh chấp đó.
 4. Jadeswan.vn có thể chứa các liên kết đến các trang web khác được duy trì bởi các bên thứ ba. Chúng tôi không vận hành hoặc kiểm soát, trong bất kỳ khía cạnh nào, hoặc nhất thiết phải xác nhận nội dung được tìm thấy trên các trang web của bên thứ ba này. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất cho việc bạn sử dụng các liên kết của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào được đăng trên các trang web của bên thứ ba hoặc chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do giao dịch của bạn với bất kỳ bên thứ ba hoặc trang web nào của họ.
 5. Các tài liệu xuất hiện trên trang Jadeswan.vn có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, chính tả hoặc bản quyền nhiếp ảnh. Jadeswan.vn không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc được cập nhật mới nhất. Jadeswan.vn có thể thay đổi các tài liệu có trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên Jadeswan.vn không đưa ra bất kỳ cam kết cập nhật tài liệu nào.

QUYỀN & NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN KHÁC

Bằng cách đăng Nội dung của bạn trên jadeswan.vn, bạn tuyên bố và bảo đảm với chúng tôi rằng bạn có quyền sở hữu hoặc bạn đã có được tất cả các giấy phép hoặc quyền cần thiết từ bất kỳ bên cần thiết nào, để sử dụng Nội dung của bạn theo cách này. Điều này bao gồm có được quyền cấp cho chúng tôi quyền sử dụng Nội dung của bạn theo thỏa thuận này. Bạn đang ở vị trí tốt nhất để đánh giá xem Nội dung của bạn có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay quyền nhân thân của bất kỳ bên thứ ba nào hay không. Bạn chấp nhận toàn bộ trách nhiệm trong việc tránh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền cá nhân của người khác liên quan đến Nội dung của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng nội dung của bạn không vi phạm chính sách bất kỳ của JSC hoặc luật pháp Việt Nam quy định hiện hành. Bạn đồng ý trả tất cả tiền bản quyền, phí và bất kỳ khoản tiền nào khác cho bất kỳ người nào vì lý do Nội dung của bạn. 

Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, bạn đồng ý không sử dụng, sửa đổi, sao chép, phân phối, bán, cấp phép, kỹ sư đảo ngược, dịch ngược hoặc khai thác nội dung và tài liệu của chúng tôi mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Sự cho phép của JSC đối với việc bạn sử dụng website jadeswan.vn hoàn toàn loại trừ việc bạn sử dụng thương mại đối với bất kỳ thông tin nào liên quan đến mô tả sản phẩm hoặc danh sách chuyên nghiệp vì lợi ích của một doanh nghiệp hay cá nhân nào khác. Bạn hoàn toàn bị cấm sử dụng khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự khi sử dụng website jadeswan.vn. Bạn có thể xem và in các thông tin của các trang web cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn, miễn là bạn giữ lại tất cả các thông tin về quyền sở hữu có trong các tài liệu gốc, bao gồm cả ghi nhận cho JSC

 • Bạn phải 16 tuổi trở lên mới được cấp phép sử dụng web.
 • Để có thể sử dụng và xem thông tin đầy đủ trên Jadeswan.vn, bạn cần phải Đăng ký tài khoản và tạo hồ sơ trên web. Nếu đã đăng ký với Jadeswan.vn, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác và có trách nhiệm cập nhật thông tin khi cần thiết. Chúng tôi sẽ coi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho website như một phần đăng ký theo Chính sách bảo mật, và chúng tôi - tức Jadeswan.vn và các thương hiệu thuộc sở hữu của JSC cũng như đối tác bên thứ ba đã ký thỏa thuận bảo mật với JS - có thể sử dụng email cá nhân của bạn để có thể liên hệ khi cần thiết nhằm mục đích phục vụ tối đa cho nhu cầu của bạn.
 • Bạn có thể lựa chọn Hồ sơ công khai hay quyền truy cập riêng tư nếu mong muốn. Chúng tôi sẽ bảo vệ mọi thông tin cá nhân của bạn dựa trên Chính sách Bảo mật của chúng tôi.
 • Bạn cũng có thể chấm dứt sử dụng bằng cách đóng hay vô hiệu hóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào. Chúng tôi có thể tạm thời ngưng trong một thời gian hay vô hạn tài khoản của bạn mà không cần phải thông báo hay chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn
 • Bạn có quyền được thông báo về cách dữ liệu của bạn được thu thập và sử dụng. Bạn có quyền biết những dữ liệu nào chúng tôi thu thập về bạn và cách xử lý dữ liệu đó. Bạn có quyền sửa và cập nhật bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn và yêu cầu xóa thông tin này. Bạn có thể sửa đổi hoặc xóa thông tin tài khoản của mình bất cứ lúc nào, bằng cách sử dụng các công cụ được cung cấp trong bảng điều khiển tài khoản của bạn.
 • Bạn có quyền hạn chế hoặc phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, trong khi vẫn có quyền sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích riêng của bạn. Bạn có quyền từ chối dữ liệu về việc bạn đang được sử dụng trong các quyết định chỉ dựa trên xử lý tự động.
 • Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc câu hỏi nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu và thông tin cá nhân của bạn qua email : jadeswan.vn@gmail.com

Trân trọng !

Update data ...