Chào mừng bạn đến với Jadeswan.vn!
Jadeswan.vn là một trang web trực tuyến được vận hành và thuộc quyền sở hữu của công ty TNHH JadeSwan  - từ đây sẽ được gọi tắt là JSC trong tất cả các Điều khoản và Chính sách tồn tại trên web cũng như mọi nền tảng khác thuộc JadeSwan
Vui lòng đọc kỹ những Điều khoản & Điều kiện sử dụng một cách cẩn thận trước khi sử dụng trang web. Bằng việc truy cập và sử dụng website, bạn được xem là đã đồng ý và chấp thuận những Điều khoản & Điều kiện này, đồng thời chấp thuận bị ràng buộc bởi những quy định đó mà có thể thay đổi theo thời gian. Các Điều khoản & Điều kiện này nêu ra thỏa thuận Pháp lý ràng buộc giữa bạn và JSC trong việc sử dụng website cũng như tất cả các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ khác trực thuộc sở hữu của JSC mà chúng tôi cung cấp nó.

Nếu bạn không đồng ý, bạn có quyền không sử dụng nó.

Hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về những Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua email : jadeswan.vn@gmail.com 

I - GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA JADESWAN.VN

 • Jadeswan.vn là website bao gồm, nhưng không giới hạn, các nội dung, hình ảnh, tư liệu, văn bản, video clip, đồ họa, âm thanh, dịch vụ, công nghệ….và các tính năng tương tác khác thuộc lĩnh vực Thiết kế - Trang trí Nội Thất & Kiến trúc được định dạng, tổ chức, thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng (hay khách hàng) có thể truy cập, sử dụng và chia sẻ được.
 • Jadeswan.vn cũng tạo ra cho bạn - những người đã, đang và sẽ làm việc trong ngành Kiến trúc - Xây dựng - Nội thất, cũng như những khách hàng cần thiết kế, thi công hay cải tạo nhà cửa, công trình của mình - một môi trường thông tin kết nối giữa những nhà cung cấp, nhà sản xuất với chính bạn.

II - NỘI DUNG CỦA CÁC BÊN

A. NỘI DUNG CỦA JADESWAN.VN

* Truy cập vào website Jadeswan.vn bao gồm, nhưng không giới hạn, Nội dung trang web được cung cấp cho thông tin và mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn. Khi sử dụng Trang web, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật của Việt Nam. Trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, bạn không được sử dụng, sao chép, phân phối, tạo tác phẩm phái sinh dựa trên, hiển thị công khai, thực hiện công khai, xuất bản, truyền tải hoặc khai thác Nội dung trang web cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc, trong trường hợp nội dung của bên thứ ba, chủ sở hữu tương ứng của nó. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cho phép bạn tải xuống hoặc in Nội dung trang web hoặc cả hai. Trong trường hợp như vậy, bạn có thể tải xuống hoặc in (nếu có) một bản sao Nội dung trang web cho cá nhân của bạn, chỉ sử dụng cho mục đích phi thương mại. Bạn thừa nhận rằng bạn không có được quyền sở hữu bằng cách tải xuống hoặc in Nội dung trang web.

Nội dung của website Jadeswan.vn chỉ nhằm mục đích giải trí, giáo dục và quảng cáo. Bạn không được dựa vào bất kỳ thông tin và ý kiến nào được nêu trên bất kỳ web nào của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác. Trong mọi trường hợp, bạn có trách nhiệm đánh giá tính chính xác, kịp thời, đầy đủ hoặc hữu ích của Nội dung trang web. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do sự phụ thuộc của bạn vào bất kỳ nội dung nào trên trang web.

Hơn nữa, ngoại trừ được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, bạn KHÔNG ĐƯỢC PHÉP:

 1. Xóa, thay đổi, che đậy hoặc bóp méo bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo quyền sở hữu nào khác trên website 
 2. Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến tính bảo mật của web, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tính năng nào ngăn chặn hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào hoặc thực thi các giới hạn đối với việc sử dụng trang web;
 3. sử dụng một thiết bị tự động (chẳng hạn như robot hoặc nhện) hoặc quy trình thủ công để sao chép hoặc xóa dữ liệu trên web cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của JSC
 4. thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ web, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên người dùng, mật khẩu, địa chỉ email;
 5. mời người dùng khác tham gia hoặc trở thành thành viên của bất kỳ dịch vụ trực tuyến thương mại hoặc tổ chức nào khác mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi;
 6. cố gắng xâm phạm hoặc can thiệp vào hoạt động của web, cố tình làm suy yếu, làm quá tải hoặc vô hiệu hóa hoạt động của website
 7. Copy nội dung của website
 8. sử dụng phần mềm giám sát mạng để xác định cấu trúc hoặc trích xuất dữ liệu sử dụng từ website
 9. khuyến khích hành vi vi phạm bất kỳ luật pháp của Việt Nam, dân sự hoặc hình sự, hoặc mạo danh người dùng, người hoặc thực thể khác (ví dụ: sử dụng Tư cách thành viên của người khác mà không được phép, v.v. 
 10. tham gia vào bất kỳ hành vi nào hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng web của Jadeswan

B. NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ 3

Bằng cách đăng Nội dung của bạn trên jadeswan.vn, bạn tuyên bố và bảo đảm với chúng tôi rằng bạn có quyền sở hữu hoặc bạn đã có được tất cả các giấy phép hoặc quyền cần thiết từ bất kỳ bên cần thiết nào, để sử dụng Nội dung của bạn theo cách này. Điều này bao gồm có được quyền cấp cho chúng tôi quyền sử dụng Nội dung của bạn theo thỏa thuận này. Bạn được xem như là đang ở trạng thái tốt nhất về thể chất và tinh thần để đánh giá xem Nội dung của bạn có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay quyền nhân thân của bất kỳ bên thứ ba nào hay không. Bạn chấp nhận toàn bộ trách nhiệm trong việc tránh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền cá nhân của người khác liên quan đến Nội dung của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng nội dung của bạn không vi phạm chính sách bất kỳ của JSC hoặc luật pháp Việt Nam quy định hiện hành. Bạn đồng ý trả tất cả tiền bản quyền, phí và bất kỳ khoản tiền nào khác cho bất kỳ người nào vì lý do Nội dung của bạn.

Jadeswan.vn cho phép bạn đăng tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ảnh cá nhân, ảnh dự án, sản phẩm, lý lịch, tiểu sử, tin nhắn và bình luận, đánh giá đối với bên thứ ba. Việc đăng tải các nội dung đó với lựa chọn công khai đồng nghĩa với việc bạn thừa nhận và đồng ý nó là một phần của website và được xem bởi công chúng mà không được coi là riêng tư, bí mật.

B1. TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN ĐỐI VỚI NỘI DUNG CỦA BẠN :

 1. Bằng việc đăng các tài liệu công khai trên website của chúng tôi, bạn tuyên bố và bảo đảm với chúng tôi rằng bạn có quyền sở hữu hoặc có được quyền cần thiết từ bất kỳ bên nào liên quan để sử dụng nội dung của bạn.
 2. Bạn phải bảo đảm nội dung của bạn không hề vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay quyền nhân thân của bất kỳ bên thứ 3 nào.
 3. Bạn chấp nhận toàn bộ trách nhiệm trong việc tránh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền cá nhân của người khác liên quan đến Nội dung của bạn. 

B2. GIẤY PHÉP SỬ DỤNG NỘI DUNG CỦA BẠN :

 • Bằng việc đăng các tài liệu công khai, bạn cấp cho chúng tôi, người được cấp phép và người tái cấp phép của chúng tôi, mà không phải bồi thường cho bạn hoặc người khác, một giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, miễn phí, trả tiền bản quyền, bao gồm cả quyền cấp phép thông qua nhiều tầng) để sử dụng, tái tạo, xử lý, điều chỉnh, thực hiện công khai, hiển thị công khai, sửa đổi, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, xuất bản, truyền tải và phân phối Nội dung của bạn hoặc bất kỳ phần nào trên khắp thế giới ở bất kỳ định dạng, phương tiện hoặc phương thức phân phối nào) trong thời hạn của bất kỳ bản quyền hoặc quyền nào khác trong Nội dung của bạn. Sự cho phép đó sẽ là vĩnh viễn và không thể bị thu hồi vì bất kỳ lý do gì, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.
 • Hơn nữa, trong phạm vi được phép theo luật hiện hành, bạn từ bỏ và giải phóng và giao ước không khẳng định bất kỳ quyền đạo đức nào mà bạn có thể có trong Nội dung của bạn. Nếu bạn tự nhận dạng mình bằng tên hoặc cung cấp hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video ghi lại chính mình, bạn ủy quyền thêm cho chúng tôi, người được cấp phép và người tái cấp phép của chúng tôi, mà không phải bồi thường cho bạn hoặc người khác, để sao chép, in, xuất bản và phổ biến ở bất kỳ định dạng hoặc phương tiện truyền thông nào (cho dù bây giờ đã biết hoặc sau đây được tạo) tên, giọng nói và sự giống nhau của bạn trên toàn thế giới, và sự cho phép đó sẽ là vĩnh viễn và không thể bị thu hồi vì bất kỳ lý do gì, ngoại trừ theo yêu cầu của luật hiện hành.
 • Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng, chỉnh sửa hay loại bỏ Nội dung của bạn theo bất kỳ cách nào chúng tôi thấy phù hợp hoặc cần thiết. mà không phải bồi thường cho bạn hoặc người khác, để sao chép, in, xuất bản và phổ biến dưới bất kỳ định dạng hoặc phương tiện nào (dù được biết đến hay sau đây được tạo ra), và sự cho phép đó sẽ là vĩnh viễn và không thể bị thu hồi vì bất kỳ lý do gì, ngoại trừ theo yêu cầu của luật áp dụng. 

C. TRÁCH NHIỆM HỢP TÁC :

Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ với JSC để điều tra mọi hoạt động đáng ngờ hoặc thực tế vi phạm các Điều khoản sử dụng này.

D. QUYỀN & TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG KHÁC

 • Bạn phải 16 tuổi trở lên mới được cấp phép sử dụng web.
 • Để có thể sử dụng và xem thông tin đầy đủ trên Jadeswan.vn, bạn cần phải Đăng ký tài khoản và tạo hồ sơ trên web. Nếu đã đăng ký với Jadeswan.vn, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác và có trách nhiệm cập nhật thông tin khi cần thiết. Chúng tôi sẽ coi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho website như một phần đăng ký theo Chính sách bảo mật, và chúng tôi - tức Jadeswan.vn và các thương hiệu thuộc sở hữu của JSC cũng như đối tác bên thứ ba đã ký thỏa thuận bảo mật với JS - có thể sử dụng email cá nhân của bạn để có thể liên hệ khi cần thiết nhằm mục đích phục vụ tối đa cho nhu cầu của bạn.
 • Bạn có thể lựa chọn Hồ sơ công khai hay quyền truy cập riêng tư nếu mong muốn. Chúng tôi sẽ bảo vệ mọi thông tin cá nhân của bạn dựa trên Chính sách Bảo mật của chúng tôi.
 • Bạn cũng có thể chấm dứt sử dụng bằng cách đóng hay vô hiệu hóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào. Chúng tôi có thể tạm thời ngưng trong một thời gian hay vô hạn tài khoản của bạn mà không cần phải thông báo hay chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn dù bất kỳ lý do gì. 

Chúng tôi cũng có thể chấm dứt tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào mà không cần lý do, kể cả khi bạn vi phạm các chính sách của chúng tôi, dựa trên việc chúng tôi nhận thấy hoặc nghi ngờ tài khoản của bạn có thể gây ảnh hưởng đến chúng tôi. Sau khi chấm dứt việc sử dụng dịch vụ của bạn, một số điều khoản sẽ tồn tại sau khi chấm dứt này và được nêu chi tiết tại một số điều bên trong Chính sách chi tiết.

Trân trọng!

Update data ...