Tôi nghĩ rồi bạn ạ, đam mê thì nên chia sẻ chứ để riêng mình thì bao nhiêu cho đủ. Mà tôi cũng cần tiền để nuôi dưỡng sự đam mê đó. Tôi làm cái Leong này để thỏa mãn cả cái thú chơi mà còn chia sẻ được với mọi người.

Các SẢN PHẨM & DỰ ÁN từ LEONG WOODWORK
Update data ...