PMA Nội thất & Thiết kế là một thương hiệu đồ nội thất thuộc sở hữu gia đình và công ty được thành lập bốn thập kỷ trước tại Thụy Điển. Ngay từ đầu, chúng tôi đã có một niềm đam mê mãnh liệt đối với thiết kế được thành lập theo truyền thống thiết kế Scandinavia, hòa nhập với những ảnh hưởng từ thế giới xung quanh chúng tôi lấy cảm hứng từ nghệ thuật, âm nhạc và văn hóa.

Từ năm 2010, đơn vị sản xuất của chúng tôi được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và được trang bị máy móc hiện đại để đảm bảo sản xuất chất lượng cao và hiệu quả.

Các SẢN PHẨM & DỰ ÁN từ PMA FURNITURE
Update data ...